Lysekils Musikkår

Musikkåren bildades 1972 som ABF-s Blåsorkester av bland andra Björn Johansson som var anställd som musikkonsulent på ABF Lysekil.

Vid årsmötet den 2 april 1974 beslöts enhälligt att bilda en fristående förening, Lysekils Musikkår. Vid detta årsmöte antogs följande deklaration:

”Musikkårens uppgift är att verka såsom politiskt oberoende förening och att under året konsertera för allmänheten utomhus och inomhus.”

Musikkåren startade 1974 en omfattande musikundervisning för barn och ungdom. Många av dessa ungdomar blev så småningom ordinarie medlemmar i kåren.

Lysekils musikkår sponsras stolt av:

logopreemicaN1